Iet te vieren?

Dorpsherberg De Roskam beschikt over een “zaaltje” om in een klein gezelschap iets te vieren, iets te presenteren, over te dragen of te overleggen. Het zaaltje biedt plek aan 25 tot 35 personen.

Komt u gerust bij ons kijken en overleggen hoe wij tegemoet kunnen komen aan uw wensen.